EQUIP PROFESSIONAL

EQUIP DIRECTIU

Directora:          Josefina Orejuela Salas
Cap d'estudis:   Susana Guasch Bonet
Secretària:        Rosa Vallès Ibánez


EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys A: Ana Aparicio Fernández
3 anys B:  Mª de Lluc Rosselló Geli
4 anys A: Isabel Arribas Sala
4 anys B: Neus Tur Ribas
5 anys A: Jordi Escandell Salvador
5 anys B: Josefa Martínez Salvà
Suport:  Mariana Viada Sauleda

EDUCACIÓ PRIMARIA

1rA:   Mª del Carme Ribas Serra
1rB: MªLluisa Susín Lanaspa
2nA:   Mercedes Bernal Navas
2nB:  Isabel Zárate Rodríguez
3rA:   Mª Rita Giner Soriano
3rB: Pepita Ferrer Llorens
4t:  Jordi Costa García, Lucia  Torri Bresson, Neus Ferrer Gomila
5èA:  Fina García
5èB:  Paca Marí
6èA: Jordi Martí Company
6èB: Francisco Pastor Mulet


ESPECIALISTES

Educació Física: Carles Marí Marí i Sonia Hernández Batuecas
Anglès: Irene Nacenta Ezquerra, Tai Pascual
Música: Joan Abrines
Atenció a la diversitat: Elisabet Juan Osa
PedagogiaTerapèutica(PT): Rosa Vallès Ibánez i Miquel Pascual
Audició i Llenguatge: Paloma Vallès Ibáñez
EOEP: Begoña García García (Psicopedagoga)
Religió: Nazaret Lacarra Martínez

Consergeria: