dijous, 23 de març de 2017

MATRÍCULA CURS 2017/2018


La Conselleria d'Educació ja ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears.


El termini per sol·licitar plaça és del 2 al 12 maig de 2017.


Podeu obtenir més informació a l’apartat de matrícula 2017-18 del bloc de l’escola o a la plana de la conselleria http://escolaritzacio.caib.es


També podeu telefonar a la secretaria del centre al 971 80 16 51 o a través del correu electrònic ceiplurgell@educacio.caib.es

dimecres, 15 de març de 2017

ENQUESTA FAMÍLIES


Estimades famílies.

L’equip directiu  està actualitzant diferents documents i projectes del centre. Un d’ells és el PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC). Per aquest motiu volem actualitzar les dades sobre l’entorn socio-cultural i lingüístic i fer participar a tota la comunitat educativa. A continuació, trobareu una enquesta dirigida a les famílies. Aquesta enquesta és anònima i voluntària i s’ha de retornar a l’escola (al tutor /a o secretaria) abans de dia 31 de març.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

CIRCULAR DRETS D'IMATGE


Benvolgudes famílies,

Informam que, segons normativa vigent (Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) no és permès l’ús de la imatge del vostre fill/a, si no és mitjançant una AUTORITZACIÓ ESCRITA DE DRET D’IMATGE. És per aquest motiu que, durant la matrícula, o a cada principi de curs, se us fa signar una autorització de dret d’imatge. Aquesta autorització és custodiada a l’expedient de l’alumne i pot ser modificada, si la família ho troba convenient, durant qualsevol moment de l’escolarització. Amb l’objectiu de millorar la convivència i per a protegir l’alumnat, recordam que no ES POT FER ÚS D’IMATGES FETES DURANT LES ACTIVITATS LECTIVES, ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I/O SERVEIS EDUCATIUS, sense el permís escrit dels progenitors dels menors. 


Aquí teniu l'enllaç per descarregar-la

circular drets d'imatge

CONTACONTES A LA BIBLIOTECA DE SANT JOSEP

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE SANT JOSEP


Podeu mirar en aquest enllaç activitat 18 de març a la biblioteca de Sant Josep

dilluns, 13 de març de 2017

PEDICULOSI


https://drive.google.com/file/d/0Bz5B6Jm79GIlUjJzYV9jTTNfQWM/view?usp=sharing

ÚS DE TELÈFONS MÒBILS A L’ESCOLATal i com està reflectit al Pla de Convivència del centre, us recordam que

NO ÉS PERMÈS l’ÚS DE TELÈFONS MÒBILS A L’ESCOLA, ni qualsevol altre aparell electrònic, si no és expressament autoritzat per la direcció del centre. Així mateix, la norma es fa extensiva a totes les activitats escolars i serveis educatius (sortides, viatges, transport escolar, menjador...).

Pregam respectin la norma establerta per tal de procurar la seguretat de tots els infants i col·laborar en la bona convivència de tota la comunitat educativa.

“La tecnologia no és res. Allò important són les persones, que siguin bones i intel·ligents i si li dones eines, poden arribar a fer coses meravelloses” Steve Jobs

Moltes gràcies per la vostra col·laboració